DataRails

הפרויקט

  • מיתוג מעסיק
  • הרחבת השפה הויזואלית
  • חידוד האסטרטגיה לטובת המהלך
  • יצירת תוכן
  • ניהול קמפיינים

חברת הפינטק המצליחה עמדה בפני אתגר משמעותי – צמיחה מהירה וצורך לגייס עובדים מוכשרים בזמן קצר.
בנינו עבורם אסטרטגיית מיתוג מעסיק שמתאימה לערכי החברה, לסיפור המוצר ולדנ"א של העובדים הוותיקים, והוצאנו לפועל מהלכי מיתוג מעסיק שחצו מדיות – שילוט באיילון, מסכי מעליות, מדיה חברתית ומיתוג פיזי בתוך המשרדים.

דילוג לתוכן